Longines Admiral 5 star Ref.L3.603.4 ( USED)

22.500.000

Hàng qua sử dụng, tình trạng còn rất đep

Đủ hộp sổ, dây tay 18

Đồng hồ size 40, kim / mặt / kính / bezel  còn rất đẹp

Miễn phí 1 lần bảo dưỡng ( tương đương 100$)

Hết hàng