Bulova Diamond Ref.98P147 (HTB-LIKENEW)

2.600.000

( HÀNG TRƯNG BÀY )

Mã Sản Phẩm 98P147
Loại khoá  Bấm
Chất Liệu Bộ Vỏ Thép không rỉ
Đường Kính Vỏ 27
Chất liệu đồng hồ Thép không rỉ
Chất Liệu Dây Thép không rỉ
Bộ Máy Quartz
Chất Liệu Mặt Kính Khoáng

Hết hàng