Christoper Ward C65 Trident Vintage Ref. C6541H3H1 (USED)

13.500.000

( HÀNG QUA SỬ DỤNG)

Kính ko trầy, thân vỏ trầy ít ( như hình) – máy móc ổn định

Mã Sản Phẩm C6541H3H1
Loại khoá  Bấm thép
Chất Liệu Bộ Vỏ Thép không rỉ
Đường Kính Vỏ 41
Chất liệu đồng hồ Thép không rỉ
Chất Liệu Dây Thép không rỉ
Bộ Máy SW210-1 Mod
Chất Liệu Mặt Kính Saphire

Hết hàng